Về Kho sách Hà Nội

Kho sách Hà Nội là thương hiệu hàng đầu trong ngành Phát hành sách Việt Nam, ngay từ thời bao cấp cho đến thời kỳ kinh tế thị trường, đổi mới, hội nhập quốc tế, Kho sách Hà Nội luôn khẳng định vị thế đầu ngành và được đánh giá cao trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa, trước hết là văn hóa đọc của nước nhà. Là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, Kho sách Hà Nội có vai trò và vị thế trong việc giữ vững định hướng tư tưởng văn hóa của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu đọc sách của Nhân dân Thành phố Hà Nội và cả nước; thể hiện toàn diện các chức năng kinh tế – văn hóa – xã hội. 

Hiện nay, Kho sách Hà Nội đã và đang ngày càng nỗ lực hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp phát triển “văn hóa đọc”, làm cho những giá trị vĩnh hằng của sách ngày càng thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của xã hội, nhằm góp phần tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh và xã hội Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền văn hóa, kinh tế tri thức của thế giới.

 

“Kiến tạo tương lai.”

 

Gặp gỡ chúng tôi

Đào T.Hạnh
CEO and Founder

Đoàn Minh Quang

Đoàn Minh Quang
Shiper giao sách

Đặng Duy Quân

Phạm Việt Tùng
Nhân viên bán lẻ

Đặng Duy Quân

Đặng Duy Quân
Nhân viên bán sỉ

5/5 (1 Review)