Chính sách mua hàng

CAM KẾT

Bằng việc tạo đơn hàng và tạo tài khoản trên Gian hàng theo Chính sách chung này, Quý khách cam kết và đồng ý rằng:

  • Quý khách luôn tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi Chính sách chung này trong suốt quá trình mua bán trên Gian hàng cũng như thực hiện các hoạt động, dịch vụ có liên quan khác.
  • Quý khách có đầy đủ năng lực theo quy định pháp luật để thực thi tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch trên Gian hàng theo Chính sách chung này bao gồm cả việc có được tất cả sự cho phép nội bộ và đáp ứng các quy định pháp luật hoặc của các cơ quan thẩm quyền khác (nếu có).
  • Tất cả những thông tin Quý khách cung cấp cho Kho sách Hà Nội thông qua Gian hàng là đầy đủ và chính xác.
  • Tất cả Sản phẩm được mua trên Gian hàng chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Quý khách. Việc chuyển giao Sản phẩm cho bên thứ 3 (nếu có) cũng không vì bất kỳ mục đích kinh doanh thương mại nào. Mọi hành vi mua đi bán lại các Sản phẩm trên Gian hàng đều là hành vi vi phạm Chính sách chung này.
  • Việc thanh toán cho các đơn đặt hàng trên Gian hàng sẽ được thực hiện thông qua Bên thứ 3 có chức năng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thông tin về các đơn vị cung cấp dịch vụ này sẽ được thể hiện trên Gian hàng tại bước Thanh toán và có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Kho sách Hà Nội tùy từng thời điểm.

HÃY THEO DÕI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ƯU ĐÃI HẤP DẪN.

5/5 (1 Review)